Paradise Lost

Martin Wickström at Galleri Örsta, Kumla, September 25-October 17, 2021